Den 2/12 börjar Julen på Hardys!

För våra små gäster!

Månadens Burgare!